Hlasy z podzemí

2013
Viktor Karlík

„Je-li poesie zbytečná / je zbytečný i život“
Jan Hanč

Kanálové poklopyzajímají bezmála třicet let. Něco jsem o tom napsal v textu Můj život s kanály v knize Podzemní práce / Underground Work (2012). Asi bylo jen otázkou času, kdy od nočních tiskůmonotypů pořizovaných v osmdesátých letech přímo z pražských kanálů, přes zlaté a stříbrné sítotisky i trika s motivy kanálů a přes závěsnou bronzovou pamětní desku s motivem kanálu, z něhož se line hudba, dospěju k tomu, že začnu pomýšlet na své vlastní poklopy do podzemí. Touto představou jsem se začal v kresbách zabývat kolem roku 2000, pevnějších obrysů začal záměr nabývat kolem roku 2009, nyní jsou první kanálové poklopy na světě.

Jejich soubor, nazvaný Hlasy z podzemí, zahrnuje kanály s citacemi jedenácti básníků, jejichž tvorba je spojena s Prahou. K dílu všech těchto autorů mám osobní vztah. Jsem jejich dlouholetý čtenář. Některým z nich jsem graficky upravil nebo výtvarně doprovázel jejich knihy. Všechny tyto básníky vyjma Jana Hanče jsem osobně poznal a s některými i sdílel vymezený čas. Pomyslnou tečkou, ale také mottem celého souboru čtvercových poklopů je jediný dekl kruhový, se slovy Marcela Duchampa z roku 1961 „The great artist of tomorrow will go underground“. Jeho výrok mimo jiné dokonale vystihuje osudy skutečných osobností kultury a jejich děl v totalitních režimech druhé poloviny 20. století a pronikavost Duchampovy myšlenky se znovu prohlubuje i dnes. Současným českým podzemím přitom nemám na mysli mnohdy zdegenerované undergroundové pamětnictví, nabírající někdyrozměrů trafikanství, které eskalovalo s Jirousovou smrtí a je živeno představou, že stačilo být jednou na správné straně a teďlze jen vzpomínat. Duchovní odkaz a aktuálnost výroku chápu kromě jiného v otázce rezistence vůči komerčním tlakům, neochoty producírovat se v kdejakých médiích a schopnosti uvažovat v souvislostech. Takto dokázal svou životní a tvůrčí cestu důsledně směrovat třeba Nikolaj Stankovič a Zbyněk Hejda, kteří ani po roce 1989 nepodlehli bezhlavému společenskému nadšení a neopustili svou zkušenost (normalizačních) vyděděnců. Nebo Jiří Kolář, kterého ostré vidění skutečnosti provázelo i v jeho poslední knize.

Kanálové dekly Hlasy z podzemí bych rád viděl ukotvené na chodníku v Praze, což se už několik let pokouším naplnit. Zároveň tento soubor nepovažuji za uzavřený a dokážu si v něm představit ještě další autory, k jejichž básnickému dílu mám vztah, i jiná města pro jejich umístění. Na přelomu loňského a letošního roku jsem ostatně dokončil návrh projektu pro město Plzeň, který by mohl litinovými pamětními deskami, umístěnými přímo do chodníků, připomenout Jana Hanče a jeho Událostipříští rok tomu bude 100 let, co se v západočeské metropoli narodil. (V návrzích také zatím zůstávají tři kanály s nápisy Prahacentrum periferie a s motivy z mého stejnojmenného cyklu, které bych rád umístil na Hradčanské náměstí nebo na místě jiné pražské dominanty.)

Při práci na Hlasech z podzemí pro mě byla zásadní obsahová složka, tedy výběr citovaných textů. Některé mi přišly na mysl okamžitě a navíc jejich rozsah odpovídal sazebnímu obrazci. Mnohdy jsou to slova, která si často sám říkám. Třeba Kremličkovo „Je štěstím / v naší zemi žít / a neštěstím / to štěstí mít“, Jirousovo „Každý svého štěstí strůjce / vlakvedoucí i strojvůdce“, Kolářovo „Slovo moderní je velmi staré“, Stankovičovo „Kdo se liší, ten je sviňák“. U dalších „svých“ autorů jsem pro účel kanálového poklopu musel, i kvůli limitovanému prostoru pro text na deklu, víc hledat, znovu je rád číst. A našel jsem další slova, která si od doby také často opakuji. Krchovského „Odnikud nikam jdu, nesejde na směru… / asi to obrátím, než se zas naseru“, Vodseďálkovo „Opilost / je jistá troufalost“, Hančovo „I tak to jde / i tak to musí jít / něco mne rve / a přesto musím žít“, Hejdovo „Mějte se dobře, ulice / mějte se dobře, chodci noci / mějte se dobře, nehynoucí / noci ulice“, Kabešovo „Z omítky domů tady / padají slova. Nehašené vápno“. Jsou to texty, které mohou člověka opravdu provázet, přičemž ke všem těmto myšlenkám a slovům lze v mysli ještě slyšet hudbu a Milana Hlavsu deklamujícího Bondyho „My žijeme v Praze to jest tam / kde jednou zjeví se duch sám“ a také Filipa Topola s jeho „Připadá mi to děsný / ale začíná mi bejt / tohle město těsný“.

Litinové poklopy jsou od svého vzniku opatřovány reliéfem, často včetně nápisu: „vodovod“, „plyn“, „kanalizace“, „voda“, „hydrant“. Děje se tak z důvodu rozlišení, hlavně však proto, aby jejich plocha nebyla hladká, tedy kluzká. Slova a jména vybraných básníků budou rovněž tvořit reliéf kovové plochy, i proto, aby lidem zabraňovala v uklouznutí. Dalo by se přemýšlet také třeba nad tím, kolik lidí by muselo na příslušný dekl „hlasu z podzemí“ šlápnout, aby reliéfní písmo postupně zmizelo, bylo podrážkami chodců obroušeno. Zašlapaná slova mají v Čechách velkou tradici, je to něco jako národní dovednost. Ovšem z druhé strany viděno: jak se říká, důležité věci často leží na zemi, na chodníku.

Žijeme v době, v níž bylo kromě jiného ukradeno největší množství bronzových pamětních desek v této zemi, což považuji za příznačné: šílená vizitka konkrétních lidí, zlodějů i těch, kteří situaci neřešili. Čtvrtstoletí po roce 1989 je i obdobím šlapání po vlastní dobré minulosti a kontinuitě, časem neúcty k hodnotám. Nejenom v tomto kontextu vnímám možnost umisťovat pamětní desky přímo do chodníků měst jako něco praktického a zároveň symbolického.

Tak jako u mnoha svých prací i pro realizaci tohoto projektu jsem použil písmo Františka Štorma, které se jmenuje Trivia. V porovnání s tím, jak jsou díla básníků z Hlasů z podzemí obsáhlá, jsou moje litinové dekly drobnosti. Zdánlivě tomu dnes moc nenasvědčuje, ale jsem přesvědčen, že skutečná poezie směřuje k obrovské explozi, znovuzrození. Její mohutný návrat se samozřejmou silou vychýlí kyvadlo v neprospěch mediálních sodomitů.

Foto Ondřej Přibyl

Viktor Karlík
Viktor Karlík
Viktor Karlík
Viktor Karlík
Viktor Karlík
Viktor Karlík
Viktor Karlík
Viktor Karlík
Viktor Karlík
Viktor Karlík
Viktor Karlík
Viktor Karlík
Viktor Karlík Viktor Karlík Viktor Karlík Viktor Karlík