Cena Revolver Revue

2005
Viktor Karlík

Cena Revolver Revue, udělovaná redakcí RR až na výjimky každý rok, vycházítváře Košířské madony-obrazového loga revue. Základem bronzu byl můj linorytroku 2001.

Viktor Karlík
Cena Revolver Revue 2005, bronz, D. 14,5
Revolver Revue Prize, bronze
Viktor Karlík Viktor Karlík Viktor Karlík Viktor Karlík